Вопросы - ответы

Премія після звільнення
Який порядок нарахування ЄСВ на суму річної премії працівнику, нараховану після його звільнення? Як відображається ЄСВ у звіті: однією сумою чи за кожен місяць?
Светлана Кепина , начальник Управления администрирования единого взноса, методологии и рассмотрения обращений налогоплательщиков Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Анжелика Роговец , главный государственный ревизор-инспектор

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожній застрахованій особі, зокрема, заробітної плати за видами виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із цим Законом нараховується єдиний внесок (частина друга ст. 9 Закону про ЄСВ).

Відповідно до п. 9 розділу ІV Порядку № 435 таблицю 6 додатка 4 до цього Порядку призначено для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 цього додатка, якщо нарахування здійснювалися, зокрема, за відпрацьований час після звільнення з роботи.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому було здійснено такі донарахування.

Частиною четвертою ст. 9 Закону про ЄСВ визначено, що обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру цього внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

При нарахуванні премії в поточному місяці за попередні періоди суми такої премії включаються до заробітної плати місяця, в якому було здійснено такі донарахування.
При цьому єдиний внесок обчислюється виходячи з розміру єдиного внеску 22 %

Водночас якщо працівнику після звільнення нараховано премію за відпрацьований час, на таку виплату поширюється дія частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ.

Частиною другою цієї статті визначено, що для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

При нарахуванні звільненому працівнику премії за відпрацьований до звільнення час єдиний внесок на зазначену суму відображається у таблицях 1 та 6 додатка 4 до Порядку № 435 у місяці, в якому ця сума нараховується. При цьому в реквізиті 11 відображається місяць, за який нараховується премія, а у реквізиті 10 — код типу нарахувань «1». У реквізитах 17 та 18 має бути зазначена сума нарахованої премії з урахуванням максимальної величини для таких нарахувань у розмірах, що діяли в місяці, за який цю суму нараховано.

Зауважимо, що річна премія відображається у звіті однією сумою.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания