Вопросы - ответы

Купівля-продаж в одному місяці
Чи нараховується податок на нерухомість фізичній особі, яка в межах одного календарного місяця придбала та продала житловий будинок?
Петр Ковалевский , главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования налога на имущество физических лиц

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролю­ючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає ППР новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Отже, якщо фізична особа набула та припинила право власності на житловий будинок протягом календарного місяця, то податок на нерухомість для цього платника за такий об’єкт нерухомості не нараховується.