Вопросы - ответы

Пальне для власного споживання
Чи потрібно суб’єкту господарювання складати акцизні накладні у разі використання пального для власних потреб?

Насамперед необхідно встановити, чи є суб’єкт господарювання платником акцизного податку з реалізації пального, тобто чи здійснює він крім використання пального для власного споживання інші операції з реалізації пального. Якщо так, то такий суб’єкт має бути зареєстрований як платник цього податку і зобов’язаний складати акцизні накладні на всі операції з реалізації пального та реєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Зверніть увагу, що в абзаці другому п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу використання пального для власного споживання виокремлено серед переліку різноманітних операцій з пальним, при здійсненні яких складання акцизних накладних є обов’язковим.

Таку норму передбачено в Податковому кодексі з метою визначення об’єкта оподаткування акцизним податком, оскільки відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу він визначається як операції з реалізації обсягів пального, що перевищують обсяги отриманого пального, з якого сплачено акцизний податок (отриманого від інших платників, імпортованого, виробленого на митній території України).

Зазначені в акцизних накладних обсяги пального, використаного для власного споживання, є одним із показників, які зменшують ліміт обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні (формулу розрахунку такого обсягу зазначено в п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу).

Нагадаємо, що в акцизних накладних на обсяги пального, використаного для власних потреб (відповідно до пунктів 4, 6 розділу ІІ Порядку № 218), зазначаються:

  • тип причини «3 — пальне відвантажено з метою власного споживання»;
  • у рядку «Особа — отримувач пального» — «Неплатник»;
  • у рядку «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; фізична особа — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» — умовний код «1000000000».

Розглянемо ситуацію, коли суб’єкт господарювання не здійснює реалізацію пального та не зареєстрований платником акцизного податку з реалізації пального. Як йому діяти у такому випадку?

Пунктом 231.1 ст. 231 Податкового кодексу передбачено обов’язковість складання акцизних накладних та їх реєстрації в ЄРАН тільки платниками акцизного податку з реалізації пального. Тобто особа, яка здійснює операції з реалізації пального або планує їх здійснення, зобов’язана зареєструватись як платник акцизного податку з реалізації пального (подати до контролюючого органу відповідну заяву не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення такої реалізації згідно з абзацом другим пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу). Інформація про осіб, зареєстрованих такими платниками, міститься в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, який ведеться ДФС України. Включення та виключення осіб до/із зазначеного Реєстру, внесення змін до нього здійснюються засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та контролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків.

Отже, у разі коли пальне використовується суб’єктом господарювання для власного споживання, акцизні накладні на таке пальне:

• складаються, якщо він зареєстрований як платник акцизного податку з реалізації пального. Таким суб’єктом складаються акцизні накладні на всі операції з реалізації пального, які він здійснює, та на обсяги пального, використаного для власних потреб; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, установлених ст. 229 Податкового кодексу; втраченого, зіпсованого, знищеного пального;

• не складаються, якщо такий суб’єкт не є платником акцизного податку з реалізації пального та використовує отримане пальне виключно для власних потреб.

Слід звернути увагу, що у разі якщо платник акцизного податку з реалізації пального припиняє діяльність з його реалізації, він може подати реєстраційну заяву про анулювання реєстрації. На підставі цієї заяви здійснюється виключення такого платника з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (п. 13 розділу ІІ Порядку № 113).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 113 — Порядок електронного адміністрування реалізації пального, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113. Порядок № 218 — Порядок запов­нення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджений наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218