Вопросы - ответы

Страхове відшкодування
За якою ознакою доходу відображається в формі № 1ДФ сума страхового відшкодування, нарахована страховиком-резидентом на користь фізичної особи — страхувальника за її пошкоджене рухоме майно, якщо на підставі її заяви таку суму перераховано на поточний рахунок ФОП, що здійснюватиме ремонтні роботи такого майна?
Надежда Филипповских , заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

Доходом із джерелом його походження з України є будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їхньої діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. «в» пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхового відшкодування, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого, ніж довгострокове страхування життя, у разі якщо під час страхування цивільної відповідальності така сума не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

Однак якщо на підставі заяви фізичної особи сума страхового відшкодування перераховується страховиком-резидентом на поточний рахунок фізичної особи — підприємця, який проводитиме ремонтні роботи пошкодженого рухомого майна, то у фізичної особи — підприємця виникає об’єкт оподаткування.

Порядок оподаткування фізичних осіб — підприємців передбачено ст. 177 Податкового кодексу.

Зокрема, п. 177.8 цієї статті встановлено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. 

Згідно з довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку № 4, дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «157».

Таким чином, сума страхового відшкодування, нарахована на користь фізичної особи — страхувальника, що перераховується на підставі її заяви на поточний рахунок фізичної особи — підприємця, яка здійснюватиме відновлення пошкодженого рухомого майна, відображається страховиком-резидентом у формі № 1ДФ за ознакою доходу «157», оскільки такі кошти вважатимуться доходом фізичної особи — підприємця за виконані роботи (надані послуги).

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания