Вопросы - ответы

Зазначення реквізитів у платіжному дорученні
Який код бюджетної класифікації податковий агент відображає у платіжному документі при сплаті до бюджету ПДФО із доходів (винагороди) платника податку інших, ніж заробітна плата, за договором цивільно-правового характеру?
Надежда Филипповских , заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

Статтею 8 Бюджетного кодексу встановлено, що бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками бюд­жетного процесу в межах бюджетних повноважень.

Однією зі складових частин бюджетної класифікації є класифікація доходів бюд­жету.

Наказом № 11 затверджено Класифікацію доходів бюджету, згідно з якою, зокрема: 11010100 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати; 11010400 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

Отже, при сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб із доходів (винагороди) платника податку інших, ніж заробітна плата, за договором цивільно-правового характеру податковий агент відображає у платіжному документі код бюджетної класифікації 11010400.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания