Вопросы - ответы

Внесок від нерезидента до статутного фонду
Чи підлягає оподаткуванню ПДВ операція із внесення до статутного фонду резидента нерезидентом через представництво, яке зареєстровано платником ПДВ, нерухомого майна, розташованого на митній території України?
Георгий Нечипоренко , главный государственный инспектор

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Кодексу розташовано на митній території України.

Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Під постачанням послуг слід розуміти будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином, операція платника податку (у тому числі постійного представництва нерезидента, яке зареєстровано на митній території України як платник ПДВ) із внесення нерухомого майна, розташованого на митній території України, до статутного фонду іншого суб’єкта господарювання (резидента), є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою — 20 %.

У разі якщо операція із внесення нерухомого майна, розташованого на митній території України, до статутного фонду іншого суб’єкта господарювання (резидента) здійснюється неплатником ПДВ (у тому числі нерезидентом, який не має постійного представництва на митній території України), то така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.