Вопросы - ответы

Перейменування платника податку
Чи повинно товариство — платник податку у разі перейменування внаслідок зміни типу товариства з приватного на публічне перереєструватися як платник ПДВ та які податкові наслідки це матиме?
Георгий Нечипоренко , главный государственный инспектор

Порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів регулюються Законом № 514.

Статтею 5 цього Закону визначено, що зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Порядок реєстрації і перереєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 — 183 розділу V Податкового кодексу та регламентується Положенням № 1130.

Відповідно до п. 183.15 ст. 183 цього Кодексу у разі зміни даних про платника податку щодо податкового номера та/або най­менування (прізвища, імені та по батькові) та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників ПДВ (далі — Реєстр) платник подає відповідно до п. 183.7 цієї статті реєстраційну заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 Податкового кодексу для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до Реєстру

Згідно з п. 4.2 розділу IV Положення № 1130 для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація». Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється та не подається до контролюючого органу.

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у три робочі дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація».

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у три робочі дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

Відповідно до п. 4.3 розділу IV Положення № 1130 до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов’язано з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов’язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному пп. 1 п. 3.15 розділу III Положення № 1130, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім’я, по батькові).

Отже, для цілей оподаткування ПДВ у разі зміни типу товариства (платника ПДВ) з приватного на публічне або з публічного на приватне у товариства (платника ПДВ) виникає обов’язок здійснити відповідні заходи щодо перереєстрації такого товариства як платника ПДВ у зв’язку зі зміною найменування у порядку, встановленому ст. 183 Податкового кодексу та розділом IV Положення № 1130.

При цьому податкових наслідків з ПДВ у платника у разі зміни типу товариства не виникає, оскільки при такій зміні не відбувається процедура реорганізації.