Вопросы - ответы

Отримання статусу «неприбутківця»
Протягом якого терміну з дня держреєстрації установа має подати заяву за формою № 1-РН для отримання статусу «неприбутківця»?
Тетьяна Савицкая , начальник отдела методологии администрирования налога на прибыль Управления методологического сопровождения администрирования налогов Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Украины

Абзацом першим п. 6 Порядку № 440 установлено, що для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) неприбуткова організація повинна подати до 
контролюючого органу за її основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою № 1-РН і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону про держреєстрацію), а житлово-будівельні кооперативи — також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату введення в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою № 1-РН засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, що підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня їх держреєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру, вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх держреєстрації (абзац 22 п. 4 Порядку № 440).

Таким чином, для отримання статусу неприбуткової організації зареєстровані установи та організації (новостворені) мають подати реєстраційну заяву за формою № 1-РН з додатками до неї держреєстратору під час їх держреєстрації або контролюючому органу за основним місцем обліку протягом 10 календарних днів з дня їх держреєстрації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс —  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Порядок № 440 — Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440