Вопросы - ответы

Власні кошти на рахунку підприємця
Фізична особа, яка надає в оренду власну нерухомість, отримала кошти за таку послугу на розрахунковий рахунок, за яким вона веде розрахунки як платник єдиного податку другої групи. Як оподатковуються такі кошти?
Татьяна Федченко , заместитель директора Департамента — начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

Підпунктом 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу визначено, що для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Згідно з Узагальнюючою податковою консультацією № 1183 кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку з урахуванням вимог ст. 292 Податкового кодексу. 

Фізична особа — підприємець, яка здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, площа якої не перевищує норми, встановлені пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, може застосовувати спрощену систему оподаткування як платник єдиного податку другої групи за умови внесення до реєстру платників єдиного податку такого виду діяльності, як надання в оренду нерухомого майна та надання цих послуг платникам єдиного податку та населенню.

При цьому якщо на розрахунковий рахунок, відкритий фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку другої групи, надходять кошти за договором оренди майна, укладеного фізичною особою як орендодавцем, а у реєстрі платників єдиного податку не зазначено здійснення такого виду діяльності, як надання в оренду нерухомого майна, то такий платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Кошти, отримані від надання в оренду майна, оподаткуються на підставі пп. 2 п. 293.4 ст. 293 Кодексу за встановленою ставкою єдиного податку у розмірі 15 % до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до другої групи.

Здійснення такого виду діяльності, як надання послуг з оренди платником єдиного податку першої групи, є порушенням умов перебування на вказаній групі. 

Оподаткування таких коштів здійснюється на підставі пп. 4 п. 293.4 ст. 293 Кодексу за встановленою ставкою єдиного податку у розмірі 15 % до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Крім того, такий платник єдиного податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2374 — Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III «Про обіг векселів в Україні». Закон № 3480 — Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок». ПБО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91. Узагальнююча податкова консультація № 1183 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку, затверджена наказом ДПС України від 24.12.2012 р. № 1183