Вопросы - ответы

Коригування на суму амортизації
Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основ­них засобів (далі — ОЗ), яка капіталізується та формує вартість об’єкта незавершеного будівництва?

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до ст. 138 Податкового кодексу.

Так, п. 138.1 цієї статті встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів (далі — НА) відповідно до НПБО чи МСФЗ та згідно з п. 138.2 зазначеної статті зменшується на суму розрахованої амортизації таких активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу розрахунок амортизації ОЗ або НА здійснюється відповідно до НПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НПБО, крім виробничого методу.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначається вартість ОЗ і НА без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Зазначимо, що амортизація — це систематичний розподіл вартості ОЗ, інших необоротних і нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 25 Методрекомендацій № 561 сума нарахованої амортизації відображається за Дт рахунків обліку витрат діяльності, виробництва й капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Тобто сума нарахованої в бухобліку амортизації ОЗ, які беруть участь у створенні іншого об’єкта ОЗ, може не включатися в бухоблік до витрат звітного періоду та не впливати на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, а капіталізуватися й ураховуватися під час формування вартості об’єкта незавершеного будівництва.

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої в бухобліку амортизації ОЗ (НА) і зменшується на суму розрахованої амортизації ОЗ (НА) відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу незалежно від того, чи включено суму такої амортизації до складу витрат за правилами бухобліку, чи її включено до вартості об’єкта незавершеного будівництва.

При визначенні різниць згідно з пп. 138.1 та 138.2 зазначеної статті враховується вся сума нарахованої в звітному періоді амортизації ОЗ (НА) без її розподілу на частину амортизації, що брала участь у визначенні фінансового результату до оподаткування в складі витрат.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України, від 02.12.2010 № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 922 — Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі». Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания