Вопросы - ответы

Відчуження корпоративних прав
Чи правомірне перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування після відчуження ним корпоративних прав шляхом їх продажу у зв’язку з виходом зі складу засновників іншого підприємства, що перебуває на загальній системі оподаткування?
Виктория Попова , заместитель начальника отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов Управления методологического сопровождения администрирования налогов

Пунктом 291.5 ст. 291 Податкового кодексу визначено види діяльності, при здійсненні яких суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці) не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп. Це, зокрема, діяльність у сфері фінансового посередництва та діяльність з управління підприємствами.

Згідно з пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, які заявлені ним при державній реєстрації.

Таким чином, оскільки продаж корпоративних прав у зв’язку з виходом підприємства зі складу засновників іншої юридичної особи, що знаходиться на загальній системі оподаткування, не є обраним видом діяльності, то така разова господарська операція підприємства не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

Щодо вартості корпоративних прав підприємства, що продаються, то слід зазначити, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи — юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн грн.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания