Вопросы - ответы

Продаж корпоративних прав
Чи може перебувати на спрощеній системі оподаткування платник єдиного податку третьої групи у разі продажу корпоративних прав у формі частки, яка належить йому, у статутному фонді іншої юридичної особи?
Виктория Попова , заместитель начальника отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов Управления методологического сопровождения администрирования налогов

Відповідно до підпунктів 6, 7 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють, зокрема:

  • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом про страхування, сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу;
  • діяльність з управління підприємствами.

Господарський кодекс визначає фінансове посередництво як діяльність, пов’язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Таким чином, суб’єкт господарювання, який обрав вид діяльності «Фінансове посередництво» (зокрема, клас 64.99 «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)» розділу 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення», клас 66.12 «Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах» розділу 66 «Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування» секції К «Фінансова та страхова діяльність» КВЕД ДК 009:2010), не може бути платником єдиного податку.

Згідно з пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.

Згідно з кодами КВЕД ДК 009:2010 та КВЕД ДК 009:2005 вид діяльності «Управління підприємствами» (підклас 74.15.0 класу 74.15 КВЕД ДК 009:2005) передбачає діяльність головних управлінь (хед-офісів) та включає діяльність холдингових компаній, які залучені до керування, а також діяльність головних управлінь (хед-офісів), централізованих адміністративних офісів та офісів, що здійснюють ведення справ, спостерігають і керують іншими підрозділами компанії або підприємства, здійснюють стратегічне або організаційне планування, беруть участь у прийнятті рішень (клас 70.10 КВЕД ДК 009:2010).

Таким чином, якщо юридична особа, набуваючи статусу засновника юридичної особи, обирає та здійснює вид діяльності «Управління підприємствами» (підклас 74.15.0 класу 74.15 КВЕД ДК 009:2005) або «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)» (клас 70.10 КВЕД ДК 009:2010), то відповідно до вимог пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу така особа не може бути платником єдиного податку третьої групи.