Вопросы - ответы

Заповнення прибуткових/видаткових касових ордерів
Як заповнювати реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів при здаванні готівки до банку?
Володимир Ошкало , головний державний ревізор-інспектор

Згідно з п. 32 розділу III Положення  № 148 прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов’язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами проводяться тільки в день їх складання

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

Реквізити у видатковому ордері «Одержав», «Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані документа, що засвідчує особу отримувача (які заповнюються отримувачем готівки) та у прибутковому ордері «Прийнято від» не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов’яз­ковими до заповнення.

Відповідно до п. 32 розділу III Положення № 148 у реквізиті видаткового касового ордера «Видати» зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано готівку, зокрема касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку.