Вопросы - ответы

Перевищення обсягу доходу
Що є об’єктом оподаткування єдиним податком за подвійною ставкою у разі перевищення встановленого для платників третьої групи обсягу доходу?
Виктория Попова , заместитель начальника отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов Управления методологического сопровождения администрирования налогов

Відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу для платників єдиного податку третьої групи — юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу в розмірі 5 млн грн.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, мають застосовувати до суми перевищення ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом (частина перша п. 293.5, частина третя п. 293.8 ст. 293 Кодексу).

Тобто дохід у межах 5 млн грн оподатковується на загальних підставах, а дохід, що перевищує цю суму, — за подвійною ставкою.

Обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, відображається у податковій декларації окремо
(п. 2 пп. 296.5.4 п. 296.5 ст. 296 Податкового кодексу).

Заява про перехід на загальну систему оподаткування подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

При цьому перейти на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, платник має з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося перевищення обсягу доходу (п. 3 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 410 — постанова Нацбанку України від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України». Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания