Вопросы - ответы

Ліквідація основних засобів
Чи коригується фінансовий результат у разі ліквідації основ­них засобів, що використовувались у господарській діяльності підприємства?

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями Кодексу.

Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, здійснюється відповідно до пунктів 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу. Пунктом 138.1 цієї статті встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема:

  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів (далі — ОЗ) або нематеріальних активів, визначеної відповідно до НПБО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до НПБО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема:

  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
  • на суму первісної вартості придбання  або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до НПБО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих ОЗ або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу залишкова вартість ОЗ, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III Кодексу — сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації згідно з положеннями цього розділу.

Таким чином, у разі ліквідації ОЗ, які використовувались у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухобліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 185/94 — Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Закон № 185 — Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної власності». Постанова  № 34 — постанова Правління Нацбанку України від 04.02.98 р. № 34 «Про затвердження Класифікатора іноземних валют та банківських металів». Постанова № 106 — постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету». Постанова № 129 — постанова Правління Нацбанку України від 13.12.2017 р. № 129 «Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень». Постанова № 138 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138 «Про порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями». Постанова № 410 — постанова Правління Нацбанку України від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України». Інструкція № 136 — Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 24.03.99 р. № 136. Ухвала № К/800/4189/18 — Ухвала Вищого господарського суду України від 31.05.2017 р. № К/800/4189/13

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания