Вопросы - ответы

Повернення грошових коштів
Як підприємству, що є платником єдиного податку третьої групи, відобразити у декларації за півріччя повернення коштів у зв’язку з розірванням договору, отриманих та оподаткованих єдиним податком у 2016 р.?
Виктория Попова , заместитель начальника отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов Управления методологического сопровождения администрирования налогов

Згідно з пунктами 296.3 та 296.7 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку третьої групи — юридичні особи складають податкову декларацію платника єдиного податку (далі — декларація) наростаючим підсумком та подають до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Форму декларації затверджено наказом № 578.

Об’єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, згідно з п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу вважається будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку) (п. 292.13 ст. 292, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу), який здійснюється згідно з НПБО та/або іншими нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку.

Водночас до суми доходу не включаються суми коштів, що повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (частина п’ята п. 292.11 ст. 292 Кодексу).

Отже, якщо підприємство внаслідок розір­вання договору здійснює повернення коштів, отриманих у минулих податкових періодах, то воно має право на врахування цієї суми при визначенні оподатковуваного доходу у податковому періоді, в якому таке повернення відбулося.

У такому разі у декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося повернення коштів, слід зазначити дохід з урахуванням поверненої суми і відповідно визначити суму податкового зобов’язання, що підлягає сплаті за звітний період.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».  ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 11 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39