Вопросы - ответы

Списання фінансового активу
Як коригується фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності банку при списанні фінансового активу, що обліковується за амортизованою собівартістю?

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Податкового кодексу визначено пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Резерви банків та небанківських фінансових установ формуються відповідно до п. 139.3 ст. 139 Кодексу.

Підпунктом 139.3.2 цього пункту встановлено, що використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами МСФЗ не змінює фінансовий результат до оподаткування, крім випадків, визначених підпунктами 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту.

Відповідно до пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу;
  • на суму використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.

Сума використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні кредитором заборгованості інших осіб, не визначених пп. 2 пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу, не змінює фінансовий результат до оподаткування.

Таким чином, у разі використання резерву, сформованого за фінансовим активом, що обліковується за амортизованою собівартістю, у зв’язку із припиненням визнання такого активу, який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, фінансовий результат до оподаткування підлягає збільшенню на суму використаного резерву.