Вопросы - ответы

Допомога від фонду соцстрахування
Чи включати до доходу фізичної особи — підприємця дохід, отриманий у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності), який виплачується Фондом соцстрахування?

Особи, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги, передбачені Законом № 1105, за умови сплати страхових внесків до Фонду соцстрахування (далі — ФСС) (частина третя ст. 19 цього Закону).

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності встановлено ст. 20 Закону № 1105.

Зокрема, за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид матеріального забезпечення, як допомога по тимчасовій непраце­здатності.

Як відомо, доходом фізичної особи — підприємця є доходи, отримані виключно від здійснення підприємницької діяльності. При цьому пп. 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ передбачено, що до складу доходу фізичної ­особи — підприємця — платника єдиного податку, ­визначеного цією статтею, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, дохід у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності), який виплачується ФСС, не включається до доходу фізичної особи — підприємця. При цьому такий дохід оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків — фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб ПДФО регламентується розділом IV ПКУ, пп. 165.1.1 ст. 165 якого передбачено винятки, за якими отримані доходи платника податку не включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Однак слід зауважити, що на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності, вищезазначені винятки не поширюються.

Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності, нарахована (виплачена) фізичній особі — підприємцю ФСС, є об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором, а ФСС є податковим агентом щодо такого доходу.

Сума допомоги по тимчасовій непраце­здатності відображається податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою «127».

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 265 — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 481 — наказ Міндоходів від 16.09.2013 р. № 48 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 578 — наказ Мін’юсту від 19.06.2015 р. за № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку». Наказ № 579 — наказ Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення». Наказ № 859 — наказ Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнен­ня податкової декларації про майновий стан і доходи». Положення № 13 — Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13. Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148