Вопросы - ответы

Дохід новоствореного підприємця
Фізична особа зареєструвалася суб’єктом підприємницької діяльності 19.09.2018 р., а статус «єдинника» отримала 01.10.2018 р. У цей період вона отримала дохід від здійснення підприємницької діяльності. Як оподатковуються та декларуються такі доходи?
Татьяна Федченко , заместитель директора Департамента — начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Таким чином, новостворена фізична особа — підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. Доходи, отримані у цей період, включаються до податкової декларації платника єдиного податку, форму якої затверджено наказом № 578. Декларація подається у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.

Щодо періоду від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування, то вважається, що фізична особа — підприємець здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування. У разі якщо новоствореною особою у цей період отримано доходи, то вони оподатковуються на загальних підставах, визначених ст. 177 ПКУ.

Фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року. Декларація подається у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду (у 2019 р. останній день подання — 11 лютого). Форму декларації затверджено наказом № 859. Крім цього, новостворені фізичні особи — підприємці подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 ст. 49 ПКУ).

Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємця.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 265 — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 481 — наказ Міндоходів від 16.09.2013 р. № 48 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 578 — наказ Мін’юсту від 19.06.2015 р. за № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку». Наказ № 579 — наказ Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення». Наказ № 859 — наказ Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнен­ня податкової декларації про майновий стан і доходи». Положення № 13 — Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13. Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148