Вопросы - ответы

Квартира більше ніж 300 м2 — пільга не застосовується
Чи має право фізична особа — власник квартири площею 309 м2 скористатися пільгою у вигляді зменшення бази оподаткування на 60 м2?
Петр Ковалевский , главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования налога на имущество физических лиц

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

  • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 м2;
  • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 м2;
  • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 м2.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) (пп. 266.4.1 ст. 266 ПКУ).

При цьому пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 ст. 266 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

  • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 ст. 266 ПКУ;
  • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Отже, у випадку якщо фізична особа є власником квартири площею 309 м2, вона не може скористатися пільгою, оскільки площа квартири перевищує п’яти­кратний розмір не­оподатковуваної площі (60 м2 × 5 = 300 м2).