Вопросы - ответы

Фізособи не можуть скористатися пільгами, наданими для юрособи
Чи є об’єктом оподаткування податком на нерухомість нежитлова будівля виробничого цеху, що належить фізичній особі?
Петр Ковалевский , главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования налога на имущество физических лиц

Не є об’єктами оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств (пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ).

Відповідно до ДК 018-2000 будівлі промисловості (криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо) віднесено до підрозділу «Будівлі нежитлові» групи 125 «Будівлі промислові та склади» класу 1251 «Будівлі промисловості».

До будівель промисловості відносяться об’єкти нерухомості, що відповідно до ДК 018-2000 належать до класу 1251 «Будівлі промисловості», який у свою чергу включає підкласи:

1251.1 — «Будівлі підприємств машинобудування та метало­обробної промисловості»;

1251.2 — «Будівлі підприємств чорної металургії»;

1251.3 — «Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості»;

1251.4 — «Будівлі підприємств легкої промисловості»;

1251.5 — «Будівлі підприємств харчової промисловості»;

1251.6 — «Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості»;

1251.7 — «Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості»;

1251.8 — «Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості»;

1251.9 — «Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне».

При цьому підприємством є самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГКУ та іншими законами. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки (пункти 1 та 4 ст. 62 ГКУ).

Отже, об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють підприємницьку діяльність, не підпадають під дію пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ.