Вопросы - ответы

Продаж об’єкта нежитлової нерухомості
Платник податку планує здійснити продаж об’єкта нежитлової нерухомості, що обліковується у нього на балансі як необоротний актив. При цьому договірна вартість цього об’єкта є меншою за його оціночну вартість згідно з актом оцінки майна, але більшою за балансову (залишкову) вартість. За якою вартістю визначається база оподаткування ПДВ у цьому випадку та на яку дату визначати податкові зобов’язання, якщо оплату за договором буде здійснено кількома платежами?
Георгий Нечипоренко , главный государственный инспектор
Оксана Гермаковская , главный государственный инспектор

Дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг визначається за правилом першої події, встановленим п. 187.1 ст. 187 ПКУ. Залежно від того, яка з подій відбулася раніше, це — або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товарів/послуг, що підлягають постачанню, або дата відвантаження товарів, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Як випливає з п. 188.1 ст. 188 ПКУ, база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижчою за балансову (залишкову) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
Під звичайною ціною розуміється ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ. Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування (пп. 14.1.71 ст. 14 ПКУ).
Ринковою ціною є ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (пп. 14.1.219 ст. 14 ПКУ).
Отже, база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів (основних засобів) визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижчої за балансову (залишкову) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.
При цьому датою виникнення податкових зобов’язань за операцією з постачання не­оборотних активів буде дата події, що станеться раніше, підтверджена відповідними бухгалтерськими (нотаріальними, банківськими) документами:
або дата передачі покупцю права на розпоряджання такими необоротними активами як власник;
або дата оплати вартості таких необоротних активів (у разі якщо така оплата здійснюється кількома авансовими платежами — дата сплати кожного такого авансового платежу).