Вопросы - ответы

Відпустка держслужбовця
Як правильно розрахувати тривалість додаткової відпустки за стаж державної служби, якщо на час набрання чинності Законом про державну службу стаж такої служби становив 12 років? Коли настане право на наступний день відпустки?

Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби (п. 3 Порядку № 270).

Державному службовцю, який відповідно до ст. 35 Закону про держслужбу за стаж державної служби 12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних днів, додатковий день надається після наступних двох років державної служби (п. 12 Порядку № 270).

Тобто тривалість такої відпустки державного службовця, який має стаж служби 12 років, два роки лишатиметься незмінною і становитиме 9 днів, право на 10 днів відпустки в нього виникне після 14 років стажу, на 11 днів — після 15 років стажу тощо.

Використані матеріали

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон про охорону дитинства — Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства». Закон про держслужбу — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу». Постанова № 505 — постанова ВРУ від 15.11.96 р. № 505 «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки». Порядок № 270 — Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270. Конвенція № 132 — Конвенція 132 про оплачувані відпустки (переглянута у 1970 році) від 24.06.1970 р. № 132, ратифікована Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-ІІІ «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №  132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки»