Вопросы - ответы

Компенсація за невикористані за декілька років відпустки
Працівник звільняється. На день звільнення у нього є невикористані щорічні відпустки за декілька минулих років. Чи всі вони підлягають грошовій компенсації при звільненні, враховуючи те, що було порушено норму, якою заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд?
Елена Усенко , главный специалист сектора режимов труда, отдыха и норм труда Департамента заработной платы и условий труда Минсоцполитики Украины

Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) (частина третя ст. 2 Закону про відпустки).

Також частиною 12 ст. 10 Закону про відпустки визначено, що роботодавець зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Ненадання щорічних відпусток у терміни, передбачені законодавством, є грубим порушенням, за що роботодавця може бути притягнуто до відповідальності.

Слід зазначити, що заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд (частина п’ята ст. 11 Закону про відпустки).

Таким чином, щорічна відпустка має надаватися вчасно згідно з затвердженим графіком відпусток. При цьому якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку минулого року або за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за усі невикористані дні відпусток, як це передбачено частиною першою ст. 24 Закону про відпустки. Чинним законодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається право на щорічну відпустку.

Використані матеріали

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон № 796 — Закон України від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Порядок № 936 — постанова Кабміну від 20.09.2005 р. № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»