Вопросы - ответы

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Головний спеціаліст виконує обов’язки тимчасово відсутнього начальника відділу (держслужба). Йому встановлено надбавку в розмірі 50 % за додаткове навантаження. Як здійснюється вищезазначена доплата: за час, на який встановлено виконання обов’язків (начальник буде відсутній 6 днів), або вона не залежить від кількості днів за цей місяць?
Оксана Клижевская , главный специалист отдела оплаты труда в бюджетной сфере Департамента заработной платы и условий труда Минсоцполитики Украины

Виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця передбачено ст. 50 Закону про держслужбу. Така виплата встановлюється державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця (частина третя ст. 52 Закону про держслужбу).

При цьому період, протягом якого може здійснюватися виплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, не обмежено. Однак не можна доручати виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця працівнику, який не має статусу державного службовця (тобто іншим категоріям персоналу в державному органі).

Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з тимчасовою непраце­здатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов’язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). Працівник виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основних обов’язків у межах встановленої графіком роботи тривалості робочого дня.

Отже, виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього начальника відділу (держслужба) може бути встановлено головному спеціа­лісту керівником державної служби, якщо виконувана ним робота не передбачена його посадовими обов’язками. Вищезазначена виплата встановлюється пропорційно часу виконання додаткового навантаження.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»