Вопросы - ответы

Сплата поточних зобов’язань з ПДВ
Чи може платник податку за рахунок переплати з ПДВ, яка обліковується в його інтегрованій картці, сплатити поточні податкові зобов’язання з ПДВ за результатами звітного періоду, не здійснюючи поповнення рахунку у СЕА ПДВ?
Марина Лобкарёва , начальник отдела администрирования НДС Управления администрирования налогов и контрольной работы Департамента налогов и сборов с юридических лиц Государственной фискальной службы Украины

Як визначено п. 2001.2 ст. 2001 ПКУ, розрахунки з бюджетом у СЕА ПДВ здійснюються з рахунків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 87.1 ст. 87 ПКУ.

Джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ є суми коштів, джерела яких зазначено в абзаці першому п. 87.1 ст. 87 ПКУ та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Такими коштами є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

За підсумками звітного (податкового) періоду відповідно до задекларованих у податкових деклараціях з ПДВ результатів діяльності, а також у разі подання уточню­ючих розрахунків до них, платником податку проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному ст. 200 ПКУ, згідно з яким сплаті до бюджету підлягає різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. Це передбачено п. 19 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569 (далі — Порядок № 569)

Для перерахування до бюджету сум узгод­жених податкових зобов’язань відповідно до поданої податкової декларації з ПДВ ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, звітний (податковий) період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету (п. 20 Порядку № 569).

На підставі такого реєстру Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету з електронних рахунків платника податку.

Враховуючи п. 22 Порядку № 569, у разі недостатності коштів на електронному рахунку платника для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань:

  • платник податку у строки, встановлені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з власного поточного рахунку;
  • Казначейство перераховує кошти в ме­жах їх залишку на такому рахунку. При цьому залишок узгоджених податкових зобов’язань платника податку, не сплачений до бюджету, обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі шляхом перерахування до бюджету коштів, що перераховуються на електронний рахунок.

Тобто суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету за підсумками звітного (податкового) періоду та задекларовані у податкових деклараціях з ПДВ, сплачуються до бюджету безпосередньо з електрон­ного рахунку платника податку.

Пунктом 43.4 ст. 43 ПКУ передбачено, що платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

Відповідно до п. 43.41 ст. 43 ПКУ у разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в СЕА ПДВ у порядку, визначеному п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Отже, якщо платнику буде повернуто на електронний рахунок переплату з ПДВ у порядку ст. 43 ПКУ, то вона може бути використана на погашення поточних зобов’язань.