Вопросы - ответы

Право на бюджетне відшкодування
Чи має право платник ПДВ — боржник при перерахуванні коштів новому кредитору згідно з договором факторингу на отримання бюджетного відшкодування ПДВ?
Алина Кравзюк , заместитель начальника Управления методологического сопровождения администрирования налогов — начальник отдела методологии администрирования НДС Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Украины
Ольга Пахар , головний державний податковий ревізор-інспектор

У п. 200.4 ст. 200 ПКУ зазначено, що при від’ємному значенні суми, розрахованої за п. 200.1 цієї статті, така сума:

  • враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого за ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену за формулою у п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу; або
  • підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем това­рів/пос­луг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену за формулою п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контро­люючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету; та/або
  • зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Статтею 1077 ЦКУ передбачено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов’язання клієнта перед фактором. Зобов’язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов’язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає. Боржник, який перерахував заборгованість за раніше отримані товари (роботи, послуги) новому кредитору, має право на податковий кредит за податковою накладною, виписаною первісним кредитором (пункти 198.1 та 198.2 ст. 198 ПКУ).

Водночас боржник, який виконав зобов’язання з оплати товарів (робіт, послуг) перед новим кредитором, не має права на бюд­жетне відшкодування ПДВ. Це пов’язано з тим, що, як зазначено у абзаці «а» п. 200.4 ст. 200 ПКУ, бюджетному відшкодуванню підлягає частина від’ємного значення, яка дорівнює сумі ПДВ, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг).

Використані матеріали

МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон № 1955 — Закон України від 01.07.2004 р. № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність». Постанова № 450 — постанова КМУ від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 167 — Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПА України від 29.03.11 р. № 167. Порядок № 1233 — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307. УПК № 610 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610