Вопросы - ответы

Звітування про пільги
Чи повинен платник податку — експедитор, який придбаває послуги з міжнародного перевезення для замовника із залученням перевіз­ника — резидента платника ПДВ, подавати Звіт про суми податкових пільг?
Алина Кравзюк , заместитель начальника Управления методологического сопровождения администрирования налогов — начальник отдела методологии администрирования НДС Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Украины
Ольга Пахар , головний державний податковий ревізор-інспектор

За наведеним у Законі № 1955 визначенням експедитор (транспортний експедитор) — це суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.

УПК № 610 визначено, що базою оподаткування ПДВ у експедитора є вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода експедитора) та вартість послуг з перевезення за умови, що перевіз­ник є платником ПДВ.

За вищезазначеною УПК, у випадку залучення експедитором до міжнародного перевезення вантажів перевізників чи інших учасників транспортно-експедиторської діяльності нульова ставка, визначена пп. «а» пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 ПКУ, застосовується саме такими перевізниками чи іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності.

Пунктом 9 розділу ІІІ Порядку № 21 встановлено, що декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ.

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою, крім операцій з вивезення товарів за межі митної території України, відображаються в рядку 3 податкової декларації з ПДВ.

Пунктом 2 Порядку № 1233 передбачено, що суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі — звіт) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Пунктом 4 розділу І Порядку № 167 визначено, що суми ПДВ, не сплачені платником до державного бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей оподаткування.

Податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами оподаткування ПДВ і відповідно до ПКУ та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою (п. 8 Порядку № 1233).

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування нульової ставки здійснюється за наведеним у пп. 3 п. 2 розділу ІІ Порядку № 167 алгоритмом:

СП = (Vпост. нульов. — Vприд.) × розмір ставки податку, де:

СП — сума пільг;

Vпост. нульов. — обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, — з розділу I «Податкові зобов’язання» податкової декларації з податку на додану вартість;

Vприд. — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Отже, експедитор-резидент, який придбаває послуги з міжнародного перевезення для замовника із залученням перевізника — резидента — платника ПДВ, повинен подати Звіт про суми податкових пільг з ПДВ, в якому розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ внаслідок застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом, визначеним пп. 3 п. 2 розділу ІІ Порядку № 167.

Використані матеріали

МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон № 1955 — Закон України від 01.07.2004 р. № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність». Постанова № 450 — постанова КМУ від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 167 — Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПА України від 29.03.11 р. № 167. Порядок № 1233 — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307. УПК № 610 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610