Вопросы - ответы

Ставка збору до прийняття рішення
Якою є ставка турзбору в період з 01.01.2019 р. до моменту прийняття місцевою радою рішення про встановлення ставки збору?
Виктория Попова , заместитель начальника отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов Управления методологического сопровождения администрирования налогов

Для забезпечення умов справляння турзбору у 2019 р., встановленими ПКУ необхідними умовами, що мають бути реалізованими у рішеннях місцевих рад, є не тільки затвердження ставок збору, а й запровадження (або незапровадження) авансових внесків, визначення та оприлюднення переліку податкових агентів.

У разі якщо рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими за ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок (пп. 12.3.5 ст. 12 ПКУ).

У листі від 26.03.2018 р. № 11230-17-10/8220 Мінфін підкреслив, що для  більшості місцевих податків і  зборів Кодексом визначено лише верхню межу ставки; мінімальна ставка для таких податків (зборів) дорівнює «0».

Але турзбір не визначений ПКУ як такий, що обов’язково встановлюється на території місцевої ради (п. 10.2 ст. 10 ПКУ). Місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ, самостійно вирішують питання щодо встановлення турзбору (п. 10.3 ст. 10 Кодексу).

Таким чином, для турзбору норма пп. 12.3.5 ст. 12 ПКУ щодо застосування мінімальних ставок не може бути прийнятною.

З іншого боку, рішення рад, прийняті за правилами, встановленими ПКУ, є складовою частиною податкового законодавства (п. 3.1 ст. 3 ПКУ).

Але ті рішення, які були прийняті відповідно до «старої» редакції  ПКУ, не відповідають нормам ПКУ майже за всіма елементами, включаючи базу оподаткування та ставки тур­збору.

Для таких випадків передбачено: якщо поняття, правила, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ (п. 5.2 ст. 5 ПКУ).

Отже, рішення місцевих рад можуть застосовуватися у частині, що не суперечить ПКУ.

Питання відсутності визначених місцевими радами на 2019 р. положень щодо справляння турзбору може розглядатися також з такої точки зору, що на цій території взагалі на збір встановлений.

Тому на територіях, щодо яких місцевими радами не прийнято рішення про встановлення турзбору, з 01.01.2019 р. до дати прийняття відповідного рішення не виникає зобов’язання щодо сплати.