Вопросы - ответы

Щорічна відпустка авансом
Працюю в компанії два роки, планую взяти відпустку в серпні терміном 14 днів. Керівник відмовляється її надавати, аргументуючи, що в мене є лише 10 днів (рахує два дні на місяць) від попередньої. Чи можна взяти відпустку авансом?
Елена Усенко , главный специалист сектора режимов труда, отдыха и норм труда Департамента заработной платы и условий труда Минсоцполитики Украины
Оксана Клижевская , главный специалист отдела оплаты труда в бюджетной сфере Департамента заработной платы и условий труда Минсоцполитики Украины
Оксана ГУЗЕНКО , головний спеціаліст Директорату

Щорічні відпустки надаються за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону про відпустки). Так, наприклад, якщо трудовий договір був укладений 28.12.2018 р., то щорічна основна відпустка має бути надана працівникові за робочий рік з 28.12.2018 р. по 28.12.2019 р.

Але право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на такому підприємстві (частина п’ята ст. 10 Закону про відпустки).

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного до робочого року (частина дев’ята ст. 10 Закону про відпустки).

Отже, після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві працівник має право отримати щорічну відпустку повної тривалості.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи надаються відповідно до графіка відпусток у будь-який час робочого року, який відлічується з дати укладення трудового договору.

Надання щорічних відпусток в рахунок робочого року, який ще не почався, чинним законодавством не передбачено.

Тобто в наведеному в запитанні випадку працівниця має право взяти відпустку у будь-який час робочого року незалежно від відпрацьованого часу.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Постанова № 15 — постанова КМУ від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів». Постанова № 286 — постанова МКУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Роз’яснення № 30 — роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати від 29.12.65 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (діє на території України в частині, що не супере­чить національному законодавству, на підставі постанови ВРУ від 12.09.91 р. № 1545 «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР»)