Вопросы - ответы

Витрати на навчання в приватному садочку
Чи має право платник податку на податкову знижку, якщо у 2018 році він сплачував за «виховання та навчання» (саме таке формулювання зазначено у договорі та платіжках) своєї дитини у дошкільному закладі (приватному садочку)?
Светлана Владимирова , начальник отдела администрирования доходов граждан Управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Департамента доходов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ (пп. 14.1.170 ст. 14 ПКУ).

Як зазначено у пп. 166.3.3 ст. 166 ПКУ, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податків та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп. 166.2.1 ст. 166 ПКУ).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 ст. 166 ПКУ).

Юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність (ст. 22 Закону про освіту).

Права та обов’язки закладу освіти має також фізична особа — підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність, яка провадиться на підставі ліцензії (ст. 43 Закону про освіту).

Заклад дошкільної освіти відповідно до Закону про дошкільну освіту — це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

Здобуття дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог базового компонента дошкільної освіти (державного стандарту, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті).

Оскільки відповідно до ст. 58 Конституції закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, то до витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року, враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом № 2477 (яким внесено зміни до пп. 166.3.3 ст. 166 ПКУ щодо права на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладів дошкільної, позашкільної освіти), тобто після 28.07.2018 р.

Отже, податкова знижка надається за витратами, понесеними після 28.07.2018 р. на виховання та навчання дитини в дошкільному закладі освіти, що має відповідну ліцензію, та за умови підтвердження фактично сплачених платником податків коштів платіжними та розрахунковими документами.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон про освіту — Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». Закон про дошкільну освіту — Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту». Закон № 2477 — Закон України від 03.07.2018 р. № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України»