Вопросы - ответы

Достроковий вихід на пенсію
Жінка вийшла на пенсію у 2014 році при досягненні 55-річного віку (народилася 01.09.59 р.), тобто на 36 місяців раніше від установленого пенсійного віку — 58 років. Розмір її пенсії було зменшено на 18 %. Установленого законодавством пенсійного віку досягла 01.09.2017 р. Коли така особа отримуватиме повну пенсію?
Галина Мастюгина , заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины

Статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) установлено, що жінки, які народилися у період з 01.04.59 р. по 30.09.59 р., мають право на пенсію за віком після досягнення 58-річного віку за наявності необхідного страхового стажу.

До 01.01.2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи (п. 72 прикінцевих положень Закону № 1058). У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений за правилами ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, зменшується на 0,5 % за кожен повний чи непов­ний місяць дострокового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від отримання дострокової пенсії та продовжувала працювати).

Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII (далі — Закон № 2148) таку норму змінено і передбачено, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується:

  • до досягнення віку, передбаченого частиною першою ст. 26 цього Закону;
  • протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою ст. 26 зазначеного Закону.

Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, що настає за днем завершення цього періоду.

При цьому розмір таких пенсій не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений законом.

Приклад. Жінці, яка народилася 25.08.58 р. та мала 30 років страхового стажу, із серпня 2013 року призначили дострокову пенсію при досягненні 55-річного віку. Пенсійний вік, установлений ст. 26 Закону № 1058 для жінок, які народилися у період з 01.04.58 р. по 30.09.58 р., — 57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію раніше на два роки, через що розмір її пенсії було зменшено на 12 %. 57-річного віку вона досягла 25.08.2015 р. Водночас вона і після досягнення пенсійного віку по 30.09.2017 р. отримувала зменшений розмір пенсії. Цей період становить більше двох років. Період, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення цією жінкою віку, передбаченого частиною першою ст. 26 цього Закону (з 25.08.2015 р. по 25.08.2017 р.), завершився. Тож, враховуючи зміни у Законі № 1058, з 01.10.2017 р. розмір її пенсії було переглянуто без застосування зниження пенсії за достроковий вихід на пенсію.

Якщо ж, наприклад (ситуація, викладена у запитанні), така дострокова пенсія була призначена у 2014 році жінці, яка народилася 01.09.59 р. (на 36 місяців раніше від встановленого пенсійного віку — 58 років), розмір її пенсії зменшується на 18 %. Свого пенсійного віку вона досягла 01.09.2017 р. На час набрання чинності Законом № 2148 період, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення цією жінкою пенсійного віку, ще не завершився. Тож з 01.10.2017 р. відсоток, на який зменшується розмір її пенсії, не змінився. І у зазначеному випадку розмір пенсії буде переглянуто без застосування відсотків зниження пенсії з дня, що настає за днем завершення цього періоду, — після спливу 36 місяців від дня досягнення пенсійного віку — 01.09.2017 р., тобто з 02.09.2020 р.