Вопросы - ответы

Пенсія держслужбовця
Я отримую пенсію державного службовця. Мені вже виповнилося 63 роки. Розмір пенсії станом на 2009 рік становив 3 250 грн. Чому розмір пенсії не змінився, адже заробіток держслужбовців зріс?
Галина Мастюгина , заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины

Статтею 90 Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889) передбачено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону № 1058. Проведення перерахунку раніше призначених пенсій державним службовцям нормами цього Закону не передбачено.

Пунктом 13 Прикінцевих положень Закону № 1058 установлено, що у разі якщо особі призначено пенсію відповідно до спецзаконів, її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом № 2148, не переглядається та пенсія не індексується.

Пунктом 4Прикінцевих положень Закону № 1058 (з 01.10.2017 р.) та ст. 42 Закону № 1058 (з 01.03.2019 р.) визначено, що особам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до спецзаконів, розмір яких з урахуванням перерахунку, передбаченого п. 4цього розділу Закону № 1058 (із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки (з 01.10.2017 р. — 3 764,40 грн із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %), та відповідно з 01.03.2019 р. — 3 764,40 грн × на 1,17 із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %),  розрахований за нормами Закону № 1058, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.

Такі особи у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами зазначених вище законів (повернутися на спецзакон). Переведення відбудеться з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява.

За матеріалами Вашої пенсійної справи переводити Вас на пенсію за Законом № 1058 недоцільно. Якщо Ви після призначення пенсії держслужбовця продовжували працювати з більшим заробітком та маєте більше страхового стажу, ніж той, що є в матеріалах справи, радимо Вам звернутися до територіального Пенсійного фонду з відповідною заявою. Якщо з урахуванням додаткових документів розмір Вашої пенсії за Законом № 1058 перевищить розмір пенсії держслужбовця, то таке переведення буде здійснено. При цьому у будь-який час Ви зможете повернутися на пенсію держслужбовця, якщо це Вам буде необхідно.