Вопросы - ответы

Допомога при відсутності страхового стажу
Чи призначатиметься пенсія, якщо особа досягла пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу?
Галина Мастюгина , заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины

Пунктом 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 03.10.2017 р. № 2148 передбачено, що в період з 01.01.201 р. по 31.12.2020 р. особам, які досягли віку, визначеного частиною першою ст. 26 Закону № 1058, але не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них не менше 15 років страхового стажу, призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога непрацю­ючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — тимчасова допомога).

Тимчасова допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.

Тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Порядок призначення такої допомоги затверджено постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1098.

Призначення тимчасової допомоги особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім міст Києва та Севастополя) рад, органами виконавчої влади АР Крим з питань соціального захисту населення, виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад (далі — органи соціального захисту населення) з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

У разі досягнення пенсійного віку, визначеного частиною першою ст. 26 Закону № 1058, особа звертається до органів ПФУ із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.