Вопросы - ответы

Застосування системи LiqPay
Чи може юридична особа перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі використання системи LiqPay для здійснення оплати за власні послуги?
Елена Дзись , главный государственный ревизор-инспектор отдела платы за землю с юридических лиц и местных налогов и сборов

Платники єдиного податку першої — третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) винятково в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ст. 291 ПКУ).

Електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента (постанова № 481).

За правилами надання послуг в системі LiqPay зазначена система є платіжним сервісом «ПриватБанку», який призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами — підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

Клієнт-отримувач до початку роботи з системою LiqPay повинен мати активний поточний рахунок у «ПриватБанку».

Правила надання послуг в системі LiqPay регулюють відносини «ПриватБанку» із суб’єктом господарювання або фізичною особою, відповідно до яких банк надає дистанційне обслуговування, фінансові послуги з прийому платежів за допомогою системи LiqPay, а також забезпечує технологічне обслуговування з прийому платежів та перерахування грошових коштів.

Отже, використання системи LiqPay не передбачає використання електронних грошей, єдиним способом отримання клієнтом грошових коштів від продажу товарів (послуг) у мережі Інтернет є зарахування грошових коштів у безготівковій формі на поточний рахунок в банківській установі.

Таким чином, юридична особа, яка використовує систему LiqPay для прийому платежів в мережі Інтернет, отримує виручку в безготівковій формі, а тому може застосовувати спрощену систему оподаткування.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1402 — Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів». Постанова № 481 — постанова Нацбанку від 04.11.2010 р. № 481 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей». ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверд­жене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39