Вопросы - ответы

Призначення пенсії особі, яка одночасно є працівником підприємства та ФОП
Як розраховується пенсія за віком, якщо особа одночасно є ФОП та працює на підприємстві. Чи враховується дохід від підприємницької діяльності та чи подвоюється страховий стаж за такі періоди при визначенні розміру пенсії? За який період визначається заробіток особи при визначенні розміру пенсії?
Галина Мастюгина , заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины

Розмір пенсії за віком визначається за правилами ст. 27 та з урахуванням вимог ст. 28 Закону № 1058.

Розмір пенсії за віком залежить від тривалості страхового стажу особи, величини її заробітку, з якого було сплачено страхові внески (коефіцієнтів страхового стажу та заробітку), часу виходу на пенсію та за наявності необхідного страхового стажу: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. А якщо їхній страховий стаж перевищує відповідно 35 та 30 років, встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

Пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на заробіток для обчислення пенсії, визначений за ст. 40 Закону № 1058.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, наведеною у ст. 25 Закону про пенсійне страхування:

           См х Вс 

 Кс = ---------------

         100 % х 12  , де:

Кс — коефіцієнт страхового стажу,

См — сума місяців страхового стажу,

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).Один рік страхового стажу дорівнює 1 %.

Наприклад, якщо страховий стаж особи становить 32 роки 10 місяців, то коефіцієнт страхового стажу становитиме 0,32833 ´ ´ ((394 ´ 1 %) : 100 % ´ 12)).

Що таке страховий стаж? Поняття страхового стажу наведено у ст. 24 Закону № 1058. Це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом № 1058 (трудова книжка, довідки про періоди роботи, диплом, військовий квиток, документи про здійснення підприємницької діяльності та сплату страхових внесків тощо).

Довідково

У разі якщо за період з 01.07.2000 р. по 31.12.2016 р. в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, тому страховий стаж для таких осіб обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В, де:

ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях,

Св — сума фактично сплачених страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати за відповідний місяць,

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом № 1058.

Тобто подвоєння страхового стажу у разі якщо особа одночасно є ФОП (щомісячний дохід, з якого сплачено внески, є не менше мінімального) та працює на підприємстві (заробітна плата щомісяця є не менше мінімальної) законодавством не передбачено.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом № 1058, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. — довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп х Кс, де:

П — розмір пенсії, у гривнях,

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена за ст. 40 Закону № 1058, з якої обчислюється пенсія, у грн,

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений за ст. 25 Закону № 1058.

Як враховується дохід? Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтверд­ження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв.

Якщо ж страховий стаж особи після 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, крім заробітку, за даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30.06.2000 р. незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

У разі якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Отже, наприклад, якщо особа зверталася за призначенням пенсії у червні 2019 року та після липня 2000 року весь час працювала, і її заробіток з 2004 року був не менше мінімального, розмір її пенсії буде визначатися із заробітку, визначеного за 19 років (228 місяців).

Зрозуміло, що не завжди особа має високий заробіток, тому в деяких місяцях коефіцієнти заробітку можуть бути невисокими. Крім того, можлива ситуація, що у певні періоди (після липня 2000 року) особа могла перебувати на обліку в центрі зайнятості та отримувати відповідну допомогу (у період отримання допомоги, який зараховується до страхового стажу, в заробіток для обчислення пенсії враховується мінімальна заробітна плата), а отже, коефіцієнти заробітку також в цей період будуть невисокими.

У таких випадках законодавством передбачено можливість проведення «оптимізації» заробітку, тобто виключення невисоких коефіцієнтів заробітку. Таким чином, «оптимізація» заробітку завжди сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і, як наслідок, — розміру пенсії. Зверніть увагу, що при цьому вилучаються лише коефіцієнти заробітку, а стаж за ці місяці особа не втрачає.

Період, за який враховується заробітна плата у всіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Тож якщо особа одночасно є ФОП та працює на підприємстві, для обчислення розміру її пенсії буде враховано і заробітну плату, і отримуваний нею дохід від підприємницької діяльності. Головна вимога для цього — сплата з усіх цих доходів страхових внесків (єдиного внеску).

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон № 1058 — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»