Вопросы - ответы

Касова книга на відокремленому підрозділі
Відокремлений підрозділ отриману готівку від реалізації товарів/послуг проводить через РРО та передає до каси головного підприємства. Як відобразити таку операцію? Чи потрібно застосовувати касову книгу на відокремленому підрозділі при переміщенні готівкових коштів з місця проведення розрахунків до місць її тимчасового зберігання?
Юрий Ярмоловский , начальник отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями Управления проверок отдельных плательщиков Департамента аудита ГФС Украины

Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи небанківської фінансової установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку для її переказу і зарахування на банківські рахунки юридичних осіб.

Підприємство має право здійснювати збір готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків.

Враховуючи вищезазначене, якщо готівка, отримана від реалізації і проведена через РРО, вилучається з місця проведення розрахунків, то така операція має бути відображена у РРО операцією «службове виведення».

Оприбуткуванням готівки відповідно до п. 11 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148), у касах  відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електрон­ній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 ПКУ, і внесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО — у разі її використання).

Крім того, п. 39 розділу ІV Положення № 148 передбачено, що установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті (додаток 5 цього Положення).

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових книжок та веденням книги обліку розрахункових операцій, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи — підприємці касової книги не ведуть.

Отже, суб’єкт господарювання має право не вести касову книгу на відокремленому підрозділі, якщо здійснюються готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових книжок та веденням КОРО, але не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

Щодо переміщення готівки, то у разі дотримання суб’єктом господарювання алгоритму дій щодо використання у РРО операції «службове виведення» готівкові кошти можна переміщувати з місця проведення розрахунків і така сума вважатиметься оприбуткованою. Крім того, у розумінні Закону № 265 невідповідності на місці проведення розрахунків не буде.