Вопросы - ответы

Відображення операцій, які не підлягають оподаткуванню
Чи потрібно підприємству подавати декларацію акцизного податку при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню? Якщо так, то як її правильно заповнити?
Ирина Мельник , начальник отдела методологии акцизного налога Управления совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины

Пунктом 49.21 ст. 49 ПКУ встановлено, що платники, визначені пп. 212.1.15 ст. 212, а також платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний пе­ріод подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Пункт 3 розділу  ІІІ Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 14 (з урахуванням змін), вимагає від платника заповнювати лише відповідний розділ і додатки до декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності за ст. 212 ПКУ, він подає одну декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Позначка про подання конкретного розділу декларації та додатка до неї із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші декларації.

У разі відсутності об’єктів оподаткування у відповідних графах розділу Е проставляється «0». У додатку 7 заповнюються графи 1 — 3,  в інших графах у разі відсутності об’єктів оподаткування проставляється «0».

У додатку 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» не зазначаються обороти, які не підлягають оподаткуванню.

Платник податків може подати у разі необхідності доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі (п. 46.4 ст. 46 ПКУ).