Вопросы - ответы

Заповнення митної декларації країни відправлення
Митниця, ставлячи під сумнів заявлену підприємством митну вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, та включення до неї витрат на транспортування і страхування, обґрунтовує такі висновки відсутністю відомостей у графах «фрахт» та/або «страхування» митної декларації країни відправлення (Китай) з посиланням на правила заповнення вантажної митної експортно-імпортної декларації КНР № 52 від 2008 р. Чи існує такий документ та чи є він частиною національного законодавства України з питань державної митної справи?
Лилия Осадца , заместитель начальника отдела нормативного обеспечения и рассмотрения обращений Управленияе таможенной стоимости и администрирования таможенных платежей Департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы Украины

Згідно з Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236, ДФС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Частиною першою ст. 3 Митного кодексу встановлено, що при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митної декларації органом доходів і зборів України.

Справді, маніфестом Головного митного управління Китайської Народної Республіки № 52 від 2008 р. визначено порядок заповнення китайської митної декларації, але він не є частиною національного законодавства України з питань державної митної справи.

Водночас відповідно до п. 7 частини третьої ст. 53 Митного кодексу копія митної декларації країни відправлення є додатковим документом, що подається (за наявності) декларантом для підтвердження заявленої митної вартості товарів, і має бути оформлена відповідно до чинного законодавства цієї країни.