Вопросы - ответы

Відпустка батьку дитини
Чи має право батько отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, якщо його жінка перебуває у відпустці по догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Відповідно до частин шостої та сьомої ст. 179 КЗпП та п. 3 частини першої ст. 25 Закону про відпустки у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці або іншим особам (батьку дитини, бабусі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одному із прийомних батьків) в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Отже, батько дитини віком понад три роки, яка відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду, має право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною у відповідному висновку медичного закладу, але не більшою, ніж досягнення дитиною шестирічного віку.

Слід зазначити, що ця відпустка має бути надана батьку дитини незалежно від того, що мати дитини перебуває у відпустці по догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку. Законодавство не обмежує права працівників на вищезазначені відпустки.

Підставою для надання такої відпустки є заява працівника та медичний висновок про потребу дитини у домашньому догляді.