Вопросы - ответы

Додаткова відпустка держслужбовцям
Працівниця — державний службовець вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в січні 2016 р. На яку тривалість додаткової відпустки вона має право, якщо станом на травень 2016 р. стаж державної служби становив 14 років, і якої тривалості надаватиметься їй така відпустка в подальшому?

Відповідно до п. 3 Порядку № 270 додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

Тобто виникнення у державних службовців права на додаткову відпустку та її тривалість залежать не від відпрацьованого в році часу, а лише від наявності відповідного стажу державної служби.

Водночас пунктами 8 та 9 розділу ХІ Закону про держслужбу визначено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством. За державними службовцями, які відповідно до ст. 35 Закону № 3723 набули право на отримання додаткових відпусток більшої тривалості, ніж передбачено ст. 58 Закону про держслужбу, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.

Державному службовцю, який відповідно до ст. 35 Закону № 3723 за стаж державної служби 14 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 календарних днів, додатковий день надається після наступних чотирьох років державної служби (п. 12 Порядку № 270).

Тобто за 14, 15, 16 та 17 років стажу державної служби надаватиметься відпустка тривалістю 13 календарних днів, а за 18 років — уже 14 календарних днів.

У даному випадку оскільки після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до ст. 35 Закону № 3723 за стаж державної служби 14 років жінка мала право на 13 днів додаткової оплачуваної відпустки, її тривалість зберігатиметься за нею протягом наступних чотирьох років. Після досягнення стажу державної служби 18 років така відпустка становитиме 14 календарних днів, а після 19 років і надалі — 15 календарних днів.