Вопросы - ответы

Виготовлення напоїв
Чи є платником рентної плати суб’єкт господарювання, який для виготовлення напоїв закуповує воду у власника свердловини (первинного водокористувача)?
Светлана Костецкая , главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования ресурсных и рентных платежей Управления администрирования налогов и контрольной работы Департамента налогов и сборов с юридических лиц Государственной фискальной службы Украины

Перелік водокористувачів — суб’єктів господарювання, які є платниками рентної плати, визначено п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу, а п. 255.2 цієї статті — водокористувачів — суб’єктів господарювання, що не є платниками рентної плати.

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

КВЕД ДК 009:2010 група 11 «Виробництво напоїв» містить клас 11.07 «Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки», що включає, зокрема, виробництво вод із джерел і свердловин, розлитих у пляшки.

Ставки рентної плати за воду, яка входить виключно до складу напоїв, визначено пп. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу.

Таким чином, субєкт господарювання, який закуповує воду у власника свердловини, при використанні обсягів води для виготовлення напоїв є платником рентної плати в частині фактично використаних ним обсягів придбаної води для виготовлення напоїв за ставками рентної плати за воду, яка входить виключно до складу напоїв.

У разі використання придбаної води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб суб’єктом господарювання рентна плата за фактично використані для таких потреб обсяги води не справляється.

Довідково
Ставки рентної плати за воду, яка входить виключно до складу напоїв, визначено пп. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу, а саме:

  • 42,82 грн. за 1 м3   поверхневої води;
  • 49,94 грн. за 1 м3   підземної води.