Вопросы - ответы

Контрольовані операції
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом (Угорщина) з поставки обладнання, обсяг яких менше 50 млн. грн. Чи вважаються такі операції для цілей оподаткування контрольованими?

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

  • з пов’язаною особою — нерезидентом;
  • через комісіонерів-нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів (пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу).

На сьогодні чинним є Перелік № 977. Слід зауважити, що Угорську Республіку до цього Переліку не включено.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 — 39.2.1.3 та 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контр­агентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, операції з поставки обладнання, які здійснюються з контрагентом-нерезидентом (Угорська Республіка), який не зареєстрований у державі (на території), що включена до Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, вважатимуться контрольованими лише у випадку, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою або комісіонером та якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний (податковий) рік та обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).