Вопросы - ответы

Оподаткування знищеного або втраченого обсягу пального
Чи оподатковується акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів обсяг пального, яке знищено або втрачено?

Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) платником акцизного податку є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 зазначеного Кодексу).

Згідно з абзацом третім пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з автозаправної станції (далі — АЗС) та/або автомобільної газозаправної станції (далі — АГЗС) товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Пунктами 34 та 35 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1442 (далі — Правила № 1442), встановлено, що заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором АЗС (самостійно оператором або водієм самостійно під наглядом оператора) через паливо-, масло- та газороздавальні колонки. Дозволяється також відпускати нафтопродукти (крім скрапленого вуглеводневого газу) в тару споживача (металеві каністри).

Тобто фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС пального — це здійснення заправки автомобілів моторним паливом або зрідженим вуглеводневим газом через паливо-, масло- та газороздавальні колонки.

Відповідно до вимог чинного законодавства реалізація пального на АЗС та/або АГЗС повинна здійснюватись із застосуванням спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів, які включено до Державного реєстру РРО, відповідають Технічним вимогам до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій, затвердженим додатком 7 до протокольного рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27.06.2002 р. № 13, і Вимогам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. № 199, та забезпечують відпуск пального в єдиному технологічному циклі з роздрукуванням фіскального касового чека встановленої форми.

Таким чином, у разі якщо після фізичного відпуску пального з АЗС та/або АГЗС (що підтверджено даними розрахункових документів спеціалізованого електронного контрольно-касового апарата) відбулася втрата пального, то обсяг такого пального підлягає оподаткуванню акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів. Обсяг пального, втраченого до фізичного відпуску пального з АЗС та/або АГЗС, оподаткуванню акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів не підлягає.