Вопросы - ответы

Авансові внески при виплаті дивідендів
Підприємство декларує податок на прибуток щокварталу. Чи мало право таке підприємство на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток за підсумками I кварталу поточного року на суму сплачених протягом цього кварталу авансових внесків при виплаті дивідендів та на суми неврахованих авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів у минулих періодах?

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено пп. 57.11 п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу.

Так, відповідно до пп. 57.11.2 цього пункту (крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 зазначеного пункту) емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Податковим кодексом передбачено право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів.

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Отже, платник податку мав право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток на суму сплачених у I кварталі звітного року авансових внесків при виплаті дивідендів.

Крім того, платник мав право на врахування у зменшення податкового зобов’язання за I квартал звітного року залишок суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, не врахованої в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток у попередніх звітних періодах.