Вопросы - ответы

Погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок від’ємного значення
Чи підлягає зменшенню сума податку, на яку платник має право заре­єструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму від’ємного значення, задекларовану в рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ, для зарахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?

Платники ПДВ мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму, обчислену за формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу, а саме:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ,

де, зокрема,

∑Відшкод — загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок.

Відповідно до пп. 4 п. 5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, на момент подання податкової декларації з ПДВ у рядок 20.1 зараховується сума від’ємного значення з рядка 20 декларації з ПДВ з позначкою «0110», у якій відображаються розрахунки з бюджетом, у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу), у частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 цього Кодексу.

Отже, якщо підприємством самостійно не здійснюється погашення наявного податкового боргу з ПДВ коштами, а таке погашення здійснюється за рахунок від’ємного значення з ПДВ у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу, то сума, яка задекларована у рядку 20.1 декларації з ПДВ, зменшує реєстраційну суму згідно з вимогами чинного законодавства та вважається відшкодованою у рахунок погашення податкового боргу.