Вопросы - ответы

Додаткова таблиця звіту з ЄСВ
Працівниця з 05.09.2016 р. перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Однак на підприємство листок непрацездатності нею надано в жовтні і в цьому самому місяці їй нараховано допомогу по вагітності та пологах. Як відобразити дату початку відпуски, адже таблицю 5 звіту за формою № Д4 за вересень вже було подано?

Згідно з п. 4 розділу V Порядку № 435 у разі якщо в таблиці 5 звіту за формою № Д4 страхувальник не зазначив будь-якої дії стосовно застрахованої особи з тих, що передбачені п. 8 розділу IV цього Порядку, він подає звіт за попередній період, який містить титульний аркуш (перелік таблиць звіту) із зазначенням типу форми «додаткова» і таблицю 5 із зазначенням типу форми «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. При цьому звіт із зазначенням типу форми «додаткова» не повинен містити таблиць 1 — 4 додатка 4 до Порядку № 435.

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці із зазначенням типу форми «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремі звіти).

Отже, за вересень 2016 р. потрібно сформувати і подати таблицю 5 звіту за формою № Д4 із зазначенням типу форми «додаткова», в якій відобразити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (05.09.2016 р.) і перелік таблиць звіту із зазначенням типу форми «додаткова».

Слід звернути увагу на те, що за жовтень (місяць нарахування допомоги по вагітності та пологах) формується таблиця 6 звіту за формою № Д4, в якій відображається нарахована сума допомоги по вагітності та пологах за всі місяці, на які припадає така відпустка, в окремих рядках. Допомога по вагітності та пологах за вересень також відображається в окремому рядку.

Приклад заповнення таблиці 5 у зазначеному випадку наведено нижче.

Таблиця

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435