Вопросы - ответы

Як звітувати при перевищенні доходу
Підприємство за 2016 р. отримало річний дохід понад 20 млн грн. У який термін слід звітувати та сплачувати податок на прибуток у 2017 р.?

Річний податковий (звітний) період встановлюється для новостворених платників, виробників сільськогосподарської продукції та платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн (п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 134 ст. 137 зазначеного Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 цього Кодексу, є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Декларація з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, що починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Згідно з положеннями п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платник зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій Декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого зазначеним Кодексом для подання Декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, Декларації подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Таким чином, якщо річний дохід підприємства перевищив 20 млн грн за 2016 р., то починаючи з І кварталу 2017 р. таке підприємство має звітувати щокварталу та сплачувати суму податкового зобов’язання, визначену у поданій ним Декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку її подання.