Вопросы - ответы

Виправлення помилок
Як виправити помилки, допущені у раніше поданій Декларацій у наступних періодах звітного року?

Помилка, допущена у будь-якому періоді звітного року (І кварталі, півріччі, трьох кварталах), виправляється шляхом подання уточнюючої Декларації. Враховуючи те, що показники розраховуються нароста­ючим підсумком, платник податку повинен надати уточнюючу Декларацію за звітний (податковий) період, в якому було допущено помилку, разом з уточнюючими деклараціями за наступні звітні (податкові) періоди, у тому числі Декларацію за рік.

При цьому у рядку 18 уточнюючої Декларації за звітний (податковий) період, наступний за звітним періодом, що уточнюється, зазначається показник рядка 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період з урахуванням уточнень за попередні періоди звітного року.

Якщо виправлення такої помилки здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації, то за звітний (податковий) період, в якому було допущено помилку, запов­нюється окремий додаток ВП. При цьому у складі звітної Декларації можуть бути уточнені показники за один звітний період та подано один додаток ВП.