Вопросы - ответы

Декларування при зміні системи оподаткування
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?

Відповідно до п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 зазначеного Кодексу, є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація (далі — Декларація) розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 цієї статті).

Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється виходячи з фінрезультату, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до правил бухобліку з подальшим його коригуванням на податкові різниці.

Платники єдиного податку, які з 1 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі Декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу «а» п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу.

У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування з 01.04.2017 р. при декларуванні податку на прибуток за 2017 р. фінрезультат до оподаткування визначається за правилами бух­обліку у періоді перебування такого платника на загальній системі оподаткування.

При цьому, враховуючи особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, разом із річною Декларацією слід подати фінзвітність не лише за 2017 р., а також проміжну фінзвітність за звітний період, у якому платник перебував на спрощеній системі, — І квартал 2017 р.

Отже, якщо платником змінено систему оподаткування з 01.04.2017 р., то під час декларування податку на прибуток за 2017 р. фінрезультат до оподаткування визначається за правилами бухобліку в періоді перебування такого платника на загальній системі, який для нього починається 01.04.2017 р. і закінчується 31.12.2017 р.

За таких умов об’єкт оподаткування визначатиметься розрахунковим шляхом:

ФР ІІ-IV кв. 2017 = ФР 2017 –ФР І кв. 2017 ,

де ФР ІІ-IV кв. 2017 — фінрезультат за період з 01.04.2017 р. по 31.12.2017 р., розрахований для цілей заповнення декларації;

ФР 2017 — фінрезультат, зазначений у Звіті про фінрезультати за 2017 р.;

ФР І кв. 2017  — фінрезультат, зазначений у Звіті про фінрезультати за І квартал 2017 р.

Отриманий таким чином об’єкт оподаткування (фактично за даними двох фінзвітів, що додаються до декларації) потрібно буде зазначити в рядку 02 Декларації за рік.

Аналогічно розраховується сума доходів для їх відображення у рядку 01 Декларації.

Водночас, враховуючи положення абзацу восьмого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, платники податку, у яких річний дохід не перевищує 20 млн грн, можуть визначати об’єкт оподаткування без коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, визначених розділом ІІІ Податкового кодексу.

Отже, у разі неперевищення суми доходів 20 млн грн за період застосування загальної системи оподаткування (з 01.04.2017 р. по 31.12.2017 р.) об’єкт оподаткування може визначатися таким платником без коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).